Home  Atelier  Geschiedenis  Omgeving Inspiatiebron  Exposities  Gallerij  Contact  Route

Geschiedenis

Het pand waarin Atelier De Terp is gehuisvest dateert uit de zeventiende eeuw. Het was voor een deel uit kloostermoppen opgebouwd en met leem gemetseld. De schuur dateert blijkens de inscriptie boven de toegangspoort uit 1829 en is later opnieuw opgebouwd. Uit de bouwkenmerken valt af te leiden dat het pand oorspronkelijk als bewoning voor een boerenfamilie in ruste is neergezet,. Dit wordt in deze streek ook wel “rentenierswoning” genoemd. Later is het pand ingericht als bakkerij en als zodanig door de families Knol en Pier gebruikt. De oven werd met takkenbossen gestookt en later met olie tot 1978, toen de familie Pier het ambacht voor gezien hield. Sinds de restauratie in 1995 is het pand in gebruik als atelier.

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED ATELIERDETERP.NL

 
dth="100%">